Директор

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Милош Грковић, мастер инжењер манаџмента

Рођен је 12.12.1968. године у Земуну.

Основну школу завршио је у Новој Пазови.

Средњу електротехничку школу ”Михајло Пупин” завршио је у Инђији.

Дипломирао је на Факултету техничких наука –Универзитет у Новом Саду.

Завршио је мастер академске студије II степена из обласи Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент, те је стекао звање мастер инжењер менаџмента.

У предходном периоду успешно је обављао функцију директора у ЈП ”Чистоћа”.

Ожењен је са супругом Тањом и има троје деце, ћерку Исидору и синове Алексу и Огњена