Јавни позиви

Јавна набавка 1.1.21/2020 Репарација постојећих мерача протока на бунарима
Јавна набавка 1.2.15/2020 Геодетске услуге
Јавна набавка 1.1.22/2020 Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима
Јавна набавка 1.1.2/2020 Потрошни материјал (песак, шљунaк, туцаник)-поновљени поступак
Јавна набавка 1.2.3/2020 Сервис фекалних пумпи
Јавна набавка 1.2.1/2020 Услуге мобилне телефоније
Јавна набавка 1.1.2/2020 Потрошни материјал (песак, шљунaк, туцаник)
Јавна набавка 1.2.18/2020 Угоститељске услуге
Јавна набавка 1.3.10/2020 Реконструкција водовода у улици Жарка Зрењанина и Његошевој у Новој Пазови
Јавна набавка 1.3.9/2020 Реконструкција водовода у улици Пионирска у Новој Пазови
Јавна набавка 1.2.14/2020 Услуге  хигијене, чишћења, контрола рада машинске опреме, одржавање квалитета и исправности воде на базенима у Ст.Пазови
Јавна набавка 1.1.3/2020 Препарати за дезинфекцију воде
Јавна набавка 1.2.2/2020 Сервис дубинских пумпи
Јавна набавка 1.2.4/2020 Сервис путничких и теретних возила
Јавна набавка 1.1.8/2020 Електрична енергија
Јавна набавка 1.2.9/2020 Одржавање хлорних пумпи (дозир) и опреме
Јавна набавка 1.2.16/2020 Услуге подбушивања
Јавна набавка 1.2.13/2020 Спасилачке услуге на базенима
Јавна набавка 1.3.1/2020 Изградња бунара на територији Општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на изворишту ЈКП “Водовод и канализација” Стара Пазова
Јавна набавка 1.1.17/2020 Специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације
Јавна набавка 1.1.1/2020 Набавка водоводног материјала
Јавна набавка 1.1.7/2020 Горива (БМБ, ЕВРО-ДИЗЕЛ, АУТО ГАС)

Јавна набавка 1.2.10/2020 Услуге очитавања и обављања физичких послова

Јавна набавка 1.1.4/2020 Канцеларијски материјал
Јавна набавка 1.3.7/2020 Извођење радова на реконструкцији водовода у улици Милоша Обилића У Н.Пазови
Јавна набавка 1.1.4/2019 Лична заштитна средства-опрема
 
 
Јавна набавка 1.2.10/2019 Анализа воде за пиће А -обим, Б-обим и анализа отпадних вода

Јавна набавка 1.2.4/2019 Сервис водомера- Баждарење водомера са заменом механизма “мокри у мокри”

Јавна набавка 1.2.12/2019 Одржавање софтвера ПОИС
Јавна набавка 1.2.26/2019 Геодетске услуге
Јавна набавка 1.1.22/2019 Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима
Јавна набавка 1.1.21/2019 ПДА уређаји за очитавање и штампу рачуна рачуна на терену
Јавна набавка 1.2.25/2019 Софтвер за ПДА уређаје и штампу рачуна
Јавна набавка 1.2.21/2019 Услуга мобилне телефоније
Јавна набавка 1.3.17/18-2019 Реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Нова Пазова.
Партија 1. Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Војводе Путника у насељеном месту Нова Пазова.
Патрија 2. Радови на реконструкцији водоводне мреже  у улици Кнеза Михаила у насељеном месту Нова Пазова.
Јавна набавка 1.1.3/2019 Потрошни материјал (песак, шљунак, туцаник…)
Јавна набавка 1.2.2/2019 Сервис фекалних пумпи
Јавна набавка 1.2.24/2019 Спасилачке услуге на базену
 
Јавна набавка 1.2.22/2019 Услуге контроле квалитета и надзора рада машинске базенске опреме и услуге одржавања квалитета и исправности воде на базенима у Старој Пазови
 
 
Јавна набавка 1.1.2/2019 Натријум хипохлорит и течни хлор
Јавна набавка 1.2.3/2019 Сервис путничких и теретних возила
Јавна набавка 1.2.9/2019 Одржавање хлорних пумпи (дозир) и опреме
Јавна набавка 1.2.1/2019 Сервис дубинских пумпи
Јавна набавка 1.3.4/2019 Извођење радова на изградњи бунара Б-4А
Јавна набавка 1.2.13/2019 Угоститељске услуге
Јавна набавка 1.1.5/2019 Набавка горива (EP BMB, Evrodizel, Adblue, Auto gas TNG)
Јавна набавка 1.2.11/2019 Услуге подбушивања
Јавна набавка 1.1.8/2019 Дубинске пумпе
Јавна набавка 1.1.7/2019 Електрична енергија
Јавна набавка 1.1.1/2019 Водоводни материјал
Јавна набавка 1.1.6/2019 Канцеларијски материјал
Јавна набавка 1.1.6/2018 Набавка добра – Лична заштитна средства – опрема
Јавна набавка ЈН 1.1.3/2018 Натријум хипохлорит и течни хлор
Јавна набавка ЈН 1.2.28/2018  Дорада постојећег софтвера – програм за евиденцију радних налога
Јавна набавка ЈН 1.2.24/2018 Анализа воде за пиће А-обим и Б-обим
Јавна набавка ЈН 1.1.3/2018 Натријум хипохлорит и течни хлор
Јавна набавка ЈН 1.2.4/2018 Сервис водомера – Баждарење водомера са заменом механизма “мокри у мокри”

Јавна набавка ЈН 1.2.16/2018 Одржавање софтвера (POIS)

Јавна набавка ЈН 1.2.22/2018 Фарбарски и лимарски радови на цистерни, Воми и камиону дизалици

Јавна набавка ЈН 1.1.3/2018 Натријум хипохлорит и течни хлор

Јавна набавка ЈН 1.1.4/2018 Потрошни материјал (песак, шљунак)

Јавна набавка ЈН 1.2.5/2018 Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка ЈН 1.2.2/2018 Сервис фекалних пумпи

Јавна набавка ЈН 1.2.25/2018 Услуге испитивања површинских и отпадних вода и анализа воде на базенима

Јавна набавка ЈН 1.1.19/2018 Набавка горива (EP BMB, Evrodizel, Adblue, Auto gas TNG)

Јавна набавка ЈН 1.1.20/2018 Камион за црпљење септичких јама

Јавна набавка ЈН 1.2.10/2018 Одржавање регионалне канализације

 • 27.03.2018. Позив за подношење понуде
 • 27.03.2018. Конкурсна документација
 • 18.04.2018. Одлука о додели уговора
 • 18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.7/2018 Електрична енергија

 • 27.03.2018. Позив за подношење понуде
 • 27.03.2018. Конкурсна документација
 • 19.04.2018. Конкурсна документација-измена
 • 19.04.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • 27.04.2018. Одлука о додели уговора
 • 16.05.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.3/2018 Сервис теретних и путничких возила

 • 22.03.2018. Позив за подношење понуде
 • 22.03.2018. Конкурсна документација
 • 23.03.2018. Позив за подношење понуде-измена
 • 23.03.2018. Конкурсна документација-измена
 • 23.03.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • 30.03.2018. Конкурсна документација-измена за ЈНМВ 1.2.3/2018
 • 30.03.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018
 • 04.04.2018. Конкурсна документација-измена за ЈНМВ 1.2.3/2018
 • 04.04.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018
 • 16.04.2018. Одлука о закључењу оквирног споразума
 • 25.04.2018. Обавештење о закључењу оквирног споразума за ЈНМВ 1.2.3./2018
 • 29.10.2018. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.09.2019. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.12/2018 Одржавање хлорних пумпи

 • 13.03.2018. Позив` за подношење понуде
 • 13.03.2018. Конкурсна документација
 • 28.03.2018. Одлука о додели уговора
 • 18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.1/2018 Водоводни материјал

 • 06.03.2018. Позив` за подношење понуде
 • 06.03.2018. Конкурсна документација
 • 11.04.2018. Одлука о додели уговора
 • 19.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.17/2018 Репрезентација

 • 26.02.2018. Позив` за подношење понуде
 • 26.02.2018. Конкурсна документација
 • 16.03.2018. Одлука о додели уговора
 • 10.04.2018. Обавештење о закљученом уговору
 • 11.04.2018. Обавештење о закљученом уговору (партија 1,2,3) – измена

Јавна набавка ЈН 1.1.10/2018 Набавка теретног возила ком.2, набавка путничког возила ком.2

 • 21.02.2018. Позив` за подношење понуде
 • 21.02.2018. Конкурсна документација
 • 01.03.2018. Одлука о додели уговора
 • 09.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.13/2018 Спасилачке услуге на базену

 • 14.02.2018. Позив` за подношење понуде
 • 14.02.2018. Конкурсна документација
 • 28.08.2018. Одлука о додели уговора
 • 12.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.15 /2018 Услуге контроле квалитета и надзора рада маш. базенске опреме и контр. квалитета исправности воде на базенима

 • 14.02.2018. Позив за подношење понуде
 • 14.02.2018. Конкурсна документација
 • 28.08.2018. Одлука о додели уговора
 • 12.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.14/2018 Услуге хигијене, чишћења и др.помоћних послова на базену

 • 14.02.2018. Позив за подношење понуде
 • 14.02.2018. Конкурсна документација
 • 28.08.2018. Одлука о додели уговора
 • 12.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.1/2018 Сервис дубинских пумпи

 • 12.02.2018. Позив за подношење понуде
 • 12.02.2018. Конкурсна документација
 • 22.02.2018. Одлука о додели уговора
 • 07.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.5/2018 Канцеларијски материјал

 • 09.02.2018. Позив за подношење понуде
 • 09.02.2018. Конкурсна документација
 • 12.02.2018. Измена конкурсне документације
 • 12.02.2018. Конкурсна документација-измењена
 • 12.02.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • 22.02.2018. Одлука о додели уговора
 • 24.02.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.7/2017 Лична заштитна средства – опрема

 • 21.12.2017. Позив за подношење понуде
 • 21.12.2017. Конкурсна документација
 • 05.01.2018. Одлука о додели уговора
 • 17.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.11/2017 Израда пројектно-техничке документације за замену азбест цементних цеви

 • 06.12.2017. Позив за подношење понуде
 • 06.12.2017. Конкурсна документација
 • 07.12.2017. Измена конкурсне документације
 • 07.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • 05.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.21/2017 Aнализа воде за пиће – “B обим”

 • 16.11.2017. Позив за подношење понуде
 • 16.11.2017. Конкурсна документација
 • 30.11.2017. Одлука о додели уговора
 • 30.11.2017. Одлука о додели уговора 06.12.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.4/2017 Сервис водомера, баждарење водомера са механизмом мокри у мокри

 • 17.10.2017. Позив за подношење понуде
 • 17.10.2017. Конкурсна документација
 • 30.10.2017. Одлука о додели уговора
 • 17.11.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.7/2017 Анализа воде за пиће А-обим

 • 13.10.2017. Позив за подношење понуде
 • 13.10.2017. Конкурсна документација
 • 23.10.2017. Одлука о додели уговора
 • 30.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.3.8/2017 2017 Израда канализационих прикључака на старој канализационој мрежи

 • 07.09.2017. Позив за подношење понуде
 • 07.09.2017. Конкурсна документација
 • 14.09.2017. Одговори на постављена питања од потенцијалног понуђача
 • 14.09.2017. Обавештење о продужењу рока
 • 20.09.2017. Одлука о додели уговора
 • 03.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.8/2017 2017 Одржавање пословно информационог система

 • 04.09.2017. Мишљење Управе за јавне набавке о примени преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
 • 04.09.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН 1.2.8/2017. Одржавање пословно информационог система (ПОИС)
 • 04.09.2017. Конкурсна документација
 • 18.09.2017. Одлука о додели уговора
 • 03.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.1.11/2017 2017 Компјутерска опрема

 • 13.07.2017. Позив за подношење понуде
 • 13.07.2017. Конкурсна документација
 • 26.07.2017. Одлука о додели уговора
 • 27.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.1/2017 2017 Сервис дубинских пумпи за воду

 • 27.06.2017. Позив за подношење понуде
 • 27.06.2017. Конкурсна документација
 • 28.06.2017. Конкурсна документација-измена
 • 28.06.2017. Обавештење о продужењу рока
 • 11.07.2017. Одлука о додели уговора
 • 19.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.1.25/2017 2017 Опрема за базене-лежаљке

 • 22.06.2017. Позив за подношење понуде
 • 22.06.2017. Конкурсна документација
 • 04.07.2017. Одлука о додели уговора
 • 17.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.6/2017 2017 Спасилачке услуге на базену (поновљен поступак)

 • 08.06.2017. Позив за подношење понуде
 • 08.06.2017. Конкурсна документација
 • 16.06.2017. Одлука о додели уговора
 • 21.06.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.5/2017 Потрошни материјал (песак, шљунак…)

Јавна набавка ЈН 1.1.3/2017 Натријум хипохлорит и течни хлор

Јавна набавка ЈН 1.2.9/2017 Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка ЈН 1.1.6/2017 Гориво (евро премијум бмб95, евро дизел, тнг)

Оглас о јавном надметању за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Стара Пазова – Комплекс “Пазовачки базени”

Јавна набавка ЈН 1.2.6/2017 Спасилачке услуге на базену

Јавна набавка ЈН 1.2.2/2017 Сервис фекалних пумпи

Оглас о јавном надметању за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Стара Пазова – Комплекс “Пазовачки базени”

Јавна набавка ЈН 1.2.19/2017 Пружање услуга одр.хигијене, чишћења базена и пружања пом послова на комплексу базена Општине Ст.Пазова

Јавна набавка ЈН 1.1.2/2017 Електро-материјал

Јавна набавка ЈН 1.3.13/2017 Изградња канализације употребљених вода – део Војчанског пута

Јавна набавка ЈН 1.2.16/2017 Одржавање градске канализације

Јавна набавка ЈН 1.2.18/2017 Услуге контроле квалитета и надзора рада машинске базенске опреме и усл. одр.квал. и испр. воде на базенима

Јавна набавка ЈН 1.2.12/2017 Услуге подбушивања

Јавна набавка ЈН 1.1.23/2017 Наменско возило за хлорисање

Јавна набавка ЈН 1.1.8/2017 Електрична енергија

Јавна набавка ЈН 1.1.1/2017 Набавка водоводног материјала

Јавна набавка ЈН 1.2.5/2017 Одржавање хлорних пумпи

Јавна набавка ЈН 1.1.24/2017 Канцеларијски потрошни материјал

Јавна набавка ЈН 1.2.3/2017 Сервис теретних возила