Јавни позиви

Јавна набавка 1.1.22/2019 Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима
Јавна набавка 1.1.21/2019 ПДА уређаји за очитавање и штампу рачуна рачуна на терену
Јавна набавка 1.2.25/2019 Софтвер за ПДА уређаје и штампу рачуна
Јавна набавка 1.2.21/2019 Услуга мобилне телефоније
Јавна набавка 1.3.17/18-2019 Реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Нова Пазова.
Партија 1. Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Војводе Путника у насељеном месту Нова Пазова.
Патрија 2. Радови на реконструкцији водоводне мреже  у улици Кнеза Михаила у насељеном месту Нова Пазова.
Јавна набавка 1.1.3/2019 Потрошни материјал (песак, шљунак, туцаник…)
Јавна набавка 1.2.2/2019 Сервис фекалних пумпи
Јавна набавка 1.2.24/2019 Спасилачке услуге на базену
 
Јавна набавка 1.2.22/2019 Услуге контроле квалитета и надзора рада машинске базенске опреме и услуге одржавања квалитета и исправности воде на базенима у Старој Пазови
 
 
Јавна набавка 1.1.2/2019 Натријум хипохлорит и течни хлор
Јавна набавка 1.2.3/2019 Сервис путничких и теретних возила
Јавна набавка 1.2.9/2019 Одржавање хлорних пумпи (дозир) и опреме
Јавна набавка 1.2.1/2019 Сервис дубинских пумпи
Јавна набавка 1.3.4/2019 Извођење радова на изградњи бунара Б-4А
Јавна набавка 1.2.13/2019 Угоститељске услуге
Јавна набавка 1.1.5/2019 Набавка горива (EP BMB, Evrodizel, Adblue, Auto gas TNG)
Јавна набавка 1.2.11/2019 Услуге подбушивања
Јавна набавка 1.1.8/2019 Дубинске пумпе
Јавна набавка 1.1.7/2019 Електрична енергија
Јавна набавка 1.1.1/2019 Водоводни материјал
Јавна набавка 1.1.6/2019 Канцеларијски материјал
Јавна набавка 1.1.6/2018 Набавка добра – Лична заштитна средства – опрема
Јавна набавка ЈН 1.1.3/2018 Натријум хипохлорит и течни хлор
Јавна набавка ЈН 1.2.28/2018  Дорада постојећег софтвера – програм за евиденцију радних налога
Јавна набавка ЈН 1.2.24/2018 Анализа воде за пиће А-обим и Б-обим
Јавна набавка ЈН 1.1.3/2018 Натријум хипохлорит и течни хлор
Јавна набавка ЈН 1.2.4/2018 Сервис водомера – Баждарење водомера са заменом механизма “мокри у мокри”

Јавна набавка ЈН 1.2.16/2018 Одржавање софтвера (POIS)

Јавна набавка ЈН 1.2.22/2018 Фарбарски и лимарски радови на цистерни, Воми и камиону дизалици

Јавна набавка ЈН 1.1.3/2018 Натријум хипохлорит и течни хлор

Јавна набавка ЈН 1.1.4/2018 Потрошни материјал (песак, шљунак)

Јавна набавка ЈН 1.2.5/2018 Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка ЈН 1.2.2/2018 Сервис фекалних пумпи

Јавна набавка ЈН 1.2.25/2018 Услуге испитивања површинских и отпадних вода и анализа воде на базенима

Јавна набавка ЈН 1.1.19/2018 Набавка горива (EP BMB, Evrodizel, Adblue, Auto gas TNG)

Јавна набавка ЈН 1.1.20/2018 Камион за црпљење септичких јама

Јавна набавка ЈН 1.2.10/2018 Одржавање регионалне канализације

  • 27.03.2018. Позив за подношење понуде
  • 27.03.2018. Конкурсна документација
  • 18.04.2018. Одлука о додели уговора
  • 18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.7/2018 Електрична енергија

  • 27.03.2018. Позив за подношење понуде
  • 27.03.2018. Конкурсна документација
  • 19.04.2018. Конкурсна документација-измена
  • 19.04.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  • 27.04.2018. Одлука о додели уговора
  • 16.05.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.3/2018 Сервис теретних и путничких возила

  • 22.03.2018. Позив за подношење понуде
  • 22.03.2018. Конкурсна документација
  • 23.03.2018. Позив за подношење понуде-измена
  • 23.03.2018. Конкурсна документација-измена
  • 23.03.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  • 30.03.2018. Конкурсна документација-измена за ЈНМВ 1.2.3/2018
  • 30.03.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018
  • 04.04.2018. Конкурсна документација-измена за ЈНМВ 1.2.3/2018
  • 04.04.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018
  • 16.04.2018. Одлука о закључењу оквирног споразума
  • 25.04.2018. Обавештење о закључењу оквирног споразума за ЈНМВ 1.2.3./2018
  • 29.10.2018. Обавештење о закљученом уговору
  • 09.09.2019. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.12/2018 Одржавање хлорних пумпи

  • 13.03.2018. Позив` за подношење понуде
  • 13.03.2018. Конкурсна документација
  • 28.03.2018. Одлука о додели уговора
  • 18.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.1/2018 Водоводни материјал

  • 06.03.2018. Позив` за подношење понуде
  • 06.03.2018. Конкурсна документација
  • 11.04.2018. Одлука о додели уговора
  • 19.04.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.17/2018 Репрезентација

  • 26.02.2018. Позив` за подношење понуде
  • 26.02.2018. Конкурсна документација
  • 16.03.2018. Одлука о додели уговора
  • 10.04.2018. Обавештење о закљученом уговору
  • 11.04.2018. Обавештење о закљученом уговору (партија 1,2,3) – измена

Јавна набавка ЈН 1.1.10/2018 Набавка теретног возила ком.2, набавка путничког возила ком.2

  • 21.02.2018. Позив` за подношење понуде
  • 21.02.2018. Конкурсна документација
  • 01.03.2018. Одлука о додели уговора
  • 09.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.13/2018 Спасилачке услуге на базену

  • 14.02.2018. Позив` за подношење понуде
  • 14.02.2018. Конкурсна документација
  • 28.08.2018. Одлука о додели уговора
  • 12.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.15 /2018 Услуге контроле квалитета и надзора рада маш. базенске опреме и контр. квалитета исправности воде на базенима

  • 14.02.2018. Позив за подношење понуде
  • 14.02.2018. Конкурсна документација
  • 28.08.2018. Одлука о додели уговора
  • 12.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.14/2018 Услуге хигијене, чишћења и др.помоћних послова на базену

  • 14.02.2018. Позив за подношење понуде
  • 14.02.2018. Конкурсна документација
  • 28.08.2018. Одлука о додели уговора
  • 12.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.1/2018 Сервис дубинских пумпи

  • 12.02.2018. Позив за подношење понуде
  • 12.02.2018. Конкурсна документација
  • 22.02.2018. Одлука о додели уговора
  • 07.03.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.5/2018 Канцеларијски материјал

  • 09.02.2018. Позив за подношење понуде
  • 09.02.2018. Конкурсна документација
  • 12.02.2018. Измена конкурсне документације
  • 12.02.2018. Конкурсна документација-измењена
  • 12.02.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  • 22.02.2018. Одлука о додели уговора
  • 24.02.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.7/2017 Лична заштитна средства – опрема

  • 21.12.2017. Позив за подношење понуде
  • 21.12.2017. Конкурсна документација
  • 05.01.2018. Одлука о додели уговора
  • 17.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.11/2017 Израда пројектно-техничке документације за замену азбест цементних цеви

  • 06.12.2017. Позив за подношење понуде
  • 06.12.2017. Конкурсна документација
  • 07.12.2017. Измена конкурсне документације
  • 07.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  • 05.01.2018. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.21/2017 Aнализа воде за пиће – “B обим”

  • 16.11.2017. Позив за подношење понуде
  • 16.11.2017. Конкурсна документација
  • 30.11.2017. Одлука о додели уговора
  • 30.11.2017. Одлука о додели уговора 06.12.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.4/2017 Сервис водомера, баждарење водомера са механизмом мокри у мокри

  • 17.10.2017. Позив за подношење понуде
  • 17.10.2017. Конкурсна документација
  • 30.10.2017. Одлука о додели уговора
  • 17.11.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.7/2017 Анализа воде за пиће А-обим

  • 13.10.2017. Позив за подношење понуде
  • 13.10.2017. Конкурсна документација
  • 23.10.2017. Одлука о додели уговора
  • 30.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.3.8/2017 2017 Израда канализационих прикључака на старој канализационој мрежи

  • 07.09.2017. Позив за подношење понуде
  • 07.09.2017. Конкурсна документација
  • 14.09.2017. Одговори на постављена питања од потенцијалног понуђача
  • 14.09.2017. Обавештење о продужењу рока
  • 20.09.2017. Одлука о додели уговора
  • 03.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.8/2017 2017 Одржавање пословно информационог система

  • 04.09.2017. Мишљење Управе за јавне набавке о примени преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  • 04.09.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН 1.2.8/2017. Одржавање пословно информационог система (ПОИС)
  • 04.09.2017. Конкурсна документација
  • 18.09.2017. Одлука о додели уговора
  • 03.10.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.1.11/2017 2017 Компјутерска опрема

  • 13.07.2017. Позив за подношење понуде
  • 13.07.2017. Конкурсна документација
  • 26.07.2017. Одлука о додели уговора
  • 27.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.2.1/2017 2017 Сервис дубинских пумпи за воду

  • 27.06.2017. Позив за подношење понуде
  • 27.06.2017. Конкурсна документација
  • 28.06.2017. Конкурсна документација-измена
  • 28.06.2017. Обавештење о продужењу рока
  • 11.07.2017. Одлука о додели уговора
  • 19.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 1.1.25/2017 2017 Опрема за базене-лежаљке

  • 22.06.2017. Позив за подношење понуде
  • 22.06.2017. Конкурсна документација
  • 04.07.2017. Одлука о додели уговора
  • 17.07.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.2.6/2017 2017 Спасилачке услуге на базену (поновљен поступак)

  • 08.06.2017. Позив за подношење понуде
  • 08.06.2017. Конкурсна документација
  • 16.06.2017. Одлука о додели уговора
  • 21.06.2017. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈН 1.1.5/2017 Потрошни материјал (песак, шљунак…)

Јавна набавка ЈН 1.1.3/2017 Натријум хипохлорит и течни хлор

Јавна набавка ЈН 1.2.9/2017 Услуга мобилне телефоније

Јавна набавка ЈН 1.1.6/2017 Гориво (евро премијум бмб95, евро дизел, тнг)

Оглас о јавном надметању за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Стара Пазова – Комплекс “Пазовачки базени”

Јавна набавка ЈН 1.2.6/2017 Спасилачке услуге на базену

Јавна набавка ЈН 1.2.2/2017 Сервис фекалних пумпи

Оглас о јавном надметању за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Стара Пазова – Комплекс “Пазовачки базени”

Јавна набавка ЈН 1.2.19/2017 Пружање услуга одр.хигијене, чишћења базена и пружања пом послова на комплексу базена Општине Ст.Пазова

Јавна набавка ЈН 1.1.2/2017 Електро-материјал

Јавна набавка ЈН 1.3.13/2017 Изградња канализације употребљених вода – део Војчанског пута

Јавна набавка ЈН 1.2.16/2017 Одржавање градске канализације

Јавна набавка ЈН 1.2.18/2017 Услуге контроле квалитета и надзора рада машинске базенске опреме и усл. одр.квал. и испр. воде на базенима

Јавна набавка ЈН 1.2.12/2017 Услуге подбушивања

Јавна набавка ЈН 1.1.23/2017 Наменско возило за хлорисање

Јавна набавка ЈН 1.1.8/2017 Електрична енергија

Јавна набавка ЈН 1.1.1/2017 Набавка водоводног материјала

Јавна набавка ЈН 1.2.5/2017 Одржавање хлорних пумпи

Јавна набавка ЈН 1.1.24/2017 Канцеларијски потрошни материјал

Јавна набавка ЈН 1.2.3/2017 Сервис теретних возила