О водоводу

Водовод Старе Пазове успешно доводи воду корисницима од 1994. године.

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” је формирано деобом бившег ЈКП “Чистоћа” на два јавна предузећа Одлуком Општинског већа број 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност ЈП “Водовода и канализације” је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисника на територији општине Стара Пазова, као и одвођење отпадних вода, и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

9 насеља се налази у саставу “Водовода и канализације”

У саставу ЈП “Водовода и канализације” су локални водоводи у насељима: Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук, Бановци – Дунав, Нови Бановци, Голубинци и Крњешевци. Водовод у Старим Бановцима је прикључен ЈП “Водоводу и канализацији” 01.01.2014. године.

Почела и изградња водоводне мреже у насељу Војка.

 

01.12.2022. ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

29.11.2022.Обавештење о промени цена комуналних услуга
01.12.2022.ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД 01.12.2022 године