ПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКЕ

02.08.2015. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

28.01.2021. Одлука о именовању лица за заштиту података o личности

02.06.2021. Одлука о именовању лица  задужено за родну равноправност

28.06.2021. Правилник о ближем уређивању јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

28.06.2021. Одлука о усвајању правилника о ближем уређивању јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

13.12.2021. Одлука о оснивању саветодавног тела

13.12.2021. Пословник о раду саветодавног тела

13.12.2021. Одлука о оснивању комисије за решавање рекламације потрошача, корисника комуналних услуга

13.12.2021. Правилни о начину  решавања рекламација потрошача, корисника комуналних услуга

13.12.2021. Мишљење о начину  решавања рекламација потрошача, корисника комуналних услуга

20.12.2021. Пословник о раду комисије за решавање рекламације потрошача, корисника комуналних услуга

25.10.2022. Одлука о измени одлуке о именовању лица за
заштиту података о личности

27.12.2022. Обавештење корисницима о почетку примене Закона о заштити података о
личности

27.12.2022. Обавештење корисницима о почетку примене Закона о заштити података о
личности

27.12.2022. Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за 2022.годину,

27.12.2022. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за
2023.годину.

21.09.2023. Одлука о измени одлуке дел.бр.4060/1 о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези узбуњивања.

14.12.2023. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности запослених за 2024.годину.