Одлуке и мишљења

28.01.2021. Одлука о именовању лица за заштиту података o личности

02.06.2021. Одлука о именовању лица  задужено за родну равноправност

28.06.2021. Правилник о ближем уређивању јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

28.06.2021. Одлука о усвајању правилника о ближем уређивању јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

13.12.2021. Одлука о оснивању саветодавног тела

13.12.2021. Пословник о раду саветодавног тела

13.12.2021. Одлука о оснивању комисије за решавање рекламације потрошача, корисника комуналних услуга

13.12.2021. Правилни о начину  решавања рекламација потрошача, корисника комуналних услуга

13.12.2021. Мишљење о начину  решавања рекламација потрошача, корисника комуналних услуга

20.12.2021. Пословник о раду комисије за решавање рекламације потрошача, корисника комуналних услуга