Програми и планови 2023

20.11.2023. Одлука о измени плана  јавних набавки за 2023.годину. измена 3.

20.11.2023. План јавних набавки за 2023.годину. верзија плана 3.

20.11.2023. Одлука о измени плана јавних набавки за 2003.год. верзија 2.

20.11.2023. План јавних набавки за 2023.годину. верзија плана 2.

25.10.2023.  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма из пословања до 30.09.2023.године

23.08.2023. Сагласност на измене и допуне програма пословања за 2023.годину са финансијским планом.

25.07.2023. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма из пословања до 30.06.2023.године

25.04.2023. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма из пословања до 31.03.2023.године

18.04.2023. Измене и допуне програма пословања за 2023.годину са финансијским планом.

 

План и програм пословања за 2023. годину.

Сагласност на план и програм пословања за 2023. годину.

11.01.2023. План јавних набавки за 2023.годину.

11.01.2023. Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023.годину.