Сектори и менаџмент

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Милош Грковић, мастер инжењер манаџмента

Рођен је 12.12.1968. године у Земуну.

Основну школу завршио је у Новој Пазови.

Средњу електротехничку школу ”Михајло Пупин” завршио је у Инђији.

Дипломирао је на Факултету техничких наука –Универзитет у Новом Саду.

Завршио је мастер академске студије II степена из обласи Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент, те је стекао звање мастер инжењер менаџмента.

У предходном периоду успешно је обављао функцију директора у ЈП ”Чистоћа”.

Ожењен је са супругом Тањом и има троје деце, ћерку Исидору и синове Алексу и Огњена.

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
МЕНАЏЕР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Мара Гвозденац, мастер комуниколог

maragvozdenac@vodovodpazova.rs

СЕКРЕТАРИЦА ДИРЕКТОРА

Сабина Предојевић

sabinapredojevic@vodovodpazova.rs

СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА
СЕКРЕТАР ПРЕДУЗЕЋА

Ивана Арсић Торбица, дипломирани правник

pravnasluzba@vodovodpazova.rs

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

технички директор

Драган Грујић, дипломирани инж. грађ.

grujic.vodovodpazova@gmail.com

Р.Ј. КАНАЛИЗАЦИЈА

– одржавање канализационе мреже ( поправке кварова , чишћење и одгушење специјалним возилом WOMA )

– црпљење септичких јама

– израда прикључака на канализацију

Р.Ј. ВОДОВОД И ОДРЖАВАЊЕ

– одржавање водоводне мреже

– израда прикључака на водовод

– стално праћење и одржавање квалитета воде

– израда нових уличних водовдних мржа

-замена водомера

Р.Ј. РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

руководилац

Мила Рајшић,  дипл.инж.грађ.

mila.rajsic@vodovodpazova.rs

– израда техничке документације

– издавање техничких услова и сагласности при градњи стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката

– припрема техничке документације за будуће инвестиције

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
УПРАВНИК ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА

Милан Младеновић, дипломирани економиста

kancelarija@vodovodpazova.rs

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
ШЕФ СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА

Сања Гавран, дипл.економиста

 

-израда плана и програма пословања

-израда финансијског извештаја

– остали рачуноводствени послови

СЛУЖБА НАПЛАТЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ

Светлана Филиповић,  струковни економиста

sefnaplate@vodovodpazova.rs